Wablieft gaat digitaal

Al meer dan dertig jaar voorziet Wablieft, het centrum voor duidelijke taal, duidelijk nieuws voor laaggeletterde volwassenen via de wekelijkse papieren krant Wablieft, en later ook via Wablieft Start, een tweewekelijks nieuwsmagazine in nog eenvoudiger Nederlands.

De Wablieft-kranten worden door een heel breed publiek gelezen: van laaggeletterde volwassenen en nieuwkomers tot bejaarden en mensen met een beperking. Kortom, iedereen voor wie de andere media in Vlaanderen te moeilijk zijn.

Tot nu toe was er nog geen online nieuwskanaal met kwalitatief nieuws voor volwassenen met een minder hoge taalvaardigheid. Heel vaak moest die doelgroep zich beroepen op nieuwswebsites voor kinderen of jongeren. Inhoudelijk sluit dat nieuws echter niet aan bij hun leefwereld, interesses en noden.

Daarom ontwikkelde Wablieft met steun van het Vlaams Journalistiek Fonds een digitale Wablieft- en Wablieft Start-krant. Daarmee speelt het in op een lacune in het huidige aanbod van online journalistiek, vergroot het de pluriformiteit van de nieuwsmedia in Vlaanderen, en brengt het meer mensen in contact met kwalitatief nieuws.

Niet enkel op taalniveau

Bij de ontwikkeling van de website kon Wablieft zijn specifieke expertise inzetten. Laaggeletterden hebben immers vaak moeite met een digitale omgeving, omdat websites niet enkel op taalniveau, maar ook qua ontwerp en functionaliteiten geen rekening houden met hun beperkingen en noden. Het platform werd dan ook getest met verschillende gebruikersgroepen met het oog op maximale duidelijkheid en gebruiksgemak.

Dagelijks publicatieritme

Elke weekdag verschijnen er nieuwe artikels op de website. Wablieft moest daarom ook de eigen redactiewerking herbekijken. Die was immers gericht op een wekelijks publicatieritme.

Abonnementsformules

De online krant werkt met een gedeeltelijke betaalmuur. Een deel van de artikels is voor iedereen gratis toegankelijk. Abonnees op de papieren Wablieft of Wablieft Start krijgen volledige online toegang. Abonneren enkel op de digitale krant is niet mogelijk, tenzij voor scholen of vanuit het buitenland.In eigen woorden

Wablieft zelf aan het woord:

Wat hield het project precies in?

Met het project ‘Wablieft gaat digitaal’ werden de online kranten Wablieft en Wablieft-Start ontwikkeld en gepubliceerd. Deze kranten zijn een digitale aanvulling en voortzetting van de papieren versies van de Wablieft-kranten in eenvoudige taal.

Voorafgaand aan de ontwikkeling onderzochten we de specifieke vereisten voor het opzetten van de digitale kranten.

Met dit initiatief willen we dagelijks kwalitatief online nieuws brengen voor volwassenen met minder hoge taalvaardigheden. Ook anderstaligen die nog Nederlands aan het leren zijn behoren tot deze doelgroep.

Waarover ben je het meest tevreden?

Met de subsidie van het VJF kon de financiering van onderzoek en opstart van de digitale Wablieft-krant en Wablieft-Start-krant bekostigd worden. De digitale kranten zijn volgens plan gelanceerd. Intussen zijn ze een volwaardige drager van actualiteit voor de beoogde doelgroep.

Wat verliep minder goed dan verwacht, of wat zou je nu anders doen?

De timing was aanvankelijk te strak bepaald, wat verschuivingen (ook in middelen) in de fases nodig maakte. Een inhoudelijk uitgediepte terugkoppeling met de gebruikers/lezers zouden we later (eerst na zes maanden) plannen en is dus beter te realiseren als uitloper van het project.

Wat is het effect van dit project na afloop van de subsidieperiode? Blijft het nog voortbestaan, of heeft het ietsbijgebracht of veranderd aan jullie organisatie?

Het effect is groot in zoverre dat de digitale aanwezigheid van de Wablieft-kranten een aanvang nam en actieve gebruikers/lezers heeft. Het initiatief blijft zeker bestaan.

Een grote verandering inhoudelijk en dus redactioneel is dat gedacht en geschreven wordt vanuit de ‘content-eerst’-gedachte.

Wat is volgens jullie het belangrijkste dat we kunnen leren uit dit project voor de journalistiek in Vlaanderen?

Dat de digitalisering van nieuwsgaring en nieuwsverspreiding niet te stoppen is. Dat zelfs niche-initiatieven (als Wablieft) die kans kunnen krijgen als ze een zetje krijgen van een projectsubisidie zoals die van het VJF.

Wablieft brengt nieuws in eenvoudige taal voor mensen die er nood aan hebben. Met deze digitale Wablieft kunnen we deze optie veel breder en buiten de oorspronkelijke doelgroep bekend maken. Zo verspreiden we bovendien de boodschap voor een toegankelijke, inclusieve samenleving.