Vlaanderen en Nederland

In hoeverre is meer samenwerking tussen het Vlaamse en Nederlandse journalistieke medialandschap mogelijk en wenselijk? In opdracht van het Nederlandse Stimuleringsfonds voor de Journalistiek werd dat onderzocht door een expertencommissie. In maart 2018 publiceerde deze commissie haar rapport en deed ze enkele concrete aanbevelingen, waaronder een permanente mediamonitoring in beide landen, overheidssteun voor journalistieke infrastructuur en innovatie, en meer wederzijdse afstemming en samenwerking.

detail cover rapport Eén taal, meer stemmen