Vlaamse Vereniging van Journalisten

Vlaamse Vereniging van Journalisten

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) is de beroepsvereniging van de in Vlaanderen actieve journalisten. De VVJ behartigt de professionele, sociale en intellectuele belangen van de Vlaamse journalisten. Dat houdt een permanente bezorgdheid en voortdurende initiatieven in rond de erkenning van de persdocumenten, de inkomenspositie en arbeidsvoorwaarden, de persvrijheid en zelfregulering, auteursrechten, en nog veel meer.

logo VVJ