VJF stelt projectresultaten en eindverslag voor

31 juli 2020

Op 31 juli 2020 rondde het Vlaams Journalistiek Fonds zijn werkzaamheden af. Het stelde toen zijn projectresultaten en eindverslag voor.

11 innovatieve journalistieke projecten

Desinformatiebestrijding met behulp van artificiële intelligentie, een non-fictiepodcastopleiding, een nieuwsplatform voor laaggeletterde volwassenen, lokale onderzoeksjournalistiek met medewerking van het publiek, verschillende nieuwsformats voor en door jongeren, een journalistiek productiehuis, een nieuwe vorm van buitenlandjournalistiek... en vele tientallen journalistieke producties, artikelen, documentaires, podcasts en factchecks, ...

De 11 innovatieve journalistieke projecten die het Vlaams Journalistiek Fonds in 2019 en 2020 ondersteunde, zijn inmiddels afgerond.

Op onze projectpagina stellen we alle projecten uitgebreid voor, tonen we de resultaten, en vragen we aan de projecthouders wat ze er zelf van vonden.

BEKIJK DE PROJECTEN


Eindrapport

31 juli 2020 was officieel de laatste dag van het Vlaams Journalistiek Fonds. Het VJF heeft in juli het eindverslag over zijn werking ingediend bij de Vlaamse overheid, met een overzicht van zijn activiteiten, de projectresulstaten en een aantal lessen en aanbevelingen.

LEES HET EINDRAPPORT


Kennisdeling

In 2019 mocht het VJF ook inzetten op kennisdeling. Het maakte onder andere een uitgebreid memorandum met 10 voorstellen voor een kwaliteitsvol, innovatief en divers journalistiek landschap in Vlaanderen, en publiceerde een periodieke nieuwsbrief met inspiratie, onderzoek en nieuws over toekomstgerichte journalistiek.

Als afscheid gaf het op zijn kennispagina daarom nog een overzicht van enkele andere interessante nieuwsbrieven over journalistiek en innovatie.

BEKIJK DE NIEUWSBRIEFTIPS


Over het VJF

Het Vlaams Journalistiek Fonds werd in de zomer van 2018 aangekondigd door toenmalig minister van Media Sven Gatz, na voorbereidend werk door de commissie Media van het Vlaams Parlement.

Het VJF moest onder andere subsidies voor innovatieve journalistiek coördineren, de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland aanwakkeren en een kennisdelingsplatform over nieuws en media organiseren.

Het VJF werd operationeel ondergebracht bij vzw Journalismfund.eu (dat onder meer ook het Fonds Pascal Decroos onder zijn hoede heeft), als project in samenwerking met de Vlaamse Vereniging van Journalisten en de Vlaamse overheid.

In december 2018 kende het VJF 500.000 euro innovatiesubsidies toe aan 11 journalistieke projecten. In diezelfde maand keurde de Vlaamse Regering ook een Samenwerkingsovereenkomst goed die de werking en de financiering van het VJF regelde.

De Samenwerkingsovereenkomst liep tot eind 2020 en voorzag in 2020 een nieuwe subsidieronde voor innovatieve journalistieke projecten. Er stond ook in dat de Vlaamse Gemeenschap in 2019 zou laten onderzoeken of een verzelfstandiging van het VJF na 2020 wenselijk was.

Op 20 maart 2019 keurde het Vlaams Parlement bovendien unaniem een resolutie goed over “de uitbouw van een toekomstgerichte en mediumneutrale ondersteuning van onafhankelijke, kwalitatieve journalistiek”, waarin het onder meer aan de regering vroeg om het VJF uit te bouwen tot een duurzame en performante organisatie.

In november 2019 besliste de nieuwe Vlaamse Regering echter om in haar begroting voor 2020 geen middelen meer te voorzien voor het VJF. De geplande nieuwe subsidieronde werd daardoor geannuleerd.

Het gros van de projecten die het VJF in december 2018 had ondersteund, liep echter tot in 2020. Daarom kende de Vlaamse overheid eind december 2019 nog een werkingssubsidie toe aan het VJF om zijn engagementen te kunnen nakomen. In de eerste helft van 2020 stond het VJF nog in voor de verdere begeleiding, controle, afrekening en evaluatie van de ondersteunde projecten, en voor de ontsluiting van de resultaten.

Einde

De werking van het Vlaams Journalistiek Fonds eindigde op 31 juli 2020. Voor meer informatie over het VJF kan je Journalismfund.eu contacteren, via info@journalismfund.eu.

Tot ziens!