VJF rondt af in 2020

24 december 2019

Het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF) verdwijnt. De Vlaamse Regering heeft beslist om in haar begroting voor 2020 geen middelen meer te voorzien voor het VJF. Het VJF zal in de eerste helft van 2020 de lopende projecten wel nog verder opvolgen.

Het VJF werd in de zomer van 2018 aangekondigd door toenmalig minister van Media Sven Gatz, na voorbereidend werk door de commissie Media van het Vlaams Parlement.

Het VJF moest onder andere subsidies voor innovatieve journalistiek coördineren, de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland aanwakkeren en een kennisdelingsplatform over nieuws en media organiseren.

In december 2018 kende het VJF 500.000 euro innovatiesubsidies toe aan 11 journalistieke projecten. In diezelfde maand keurde de Vlaamse Regering ook een Samenwerkingsovereenkomst goed die de werking en de financiering van het VJF regelde.

De Samenwerkingsovereenkomst liep tot eind 2020 en voorzag in 2020 een nieuwe subsidieronde voor innovatieve journalistieke projecten. Er stond ook in dat de Vlaamse Gemeenschap in 2019 zou laten onderzoeken of een verzelfstandiging van het VJF na 2020 wenselijk was.

Op 20 maart 2019 keurde het Vlaams Parlement bovendien unaniem een resolutie goed over “de uitbouw van een toekomstgerichte en mediumneutrale ondersteuning van onafhankelijke, kwalitatieve journalistiek”, waarin het onder meer aan de regering vroeg om het VJF uit te bouwen tot een duurzame en performante organisatie.

De nieuwe Vlaamse Regering heeft echter beslist om in haar begroting voor 2020 geen middelen meer te voorzien voor het VJF. De geplande nieuwe subsidieronde wordt dus geannuleerd.

Het gros van de projecten die het VJF in december 2018 heeft ondersteund, loopt echter tot in 2020. De Vlaamse overheid heeft eind december 2019 daarom nog een werkingssubsidie toegekend aan het VJF om zijn taken en engagementen te kunnen nakomen. In de eerste helft van 2020 zal het VJF nog instaan voor de verdere begeleiding, controle, afrekening en evaluatie van de projecten, en voor de ontsluiting van de resultaten.

De kantoren van het VJF bij Vlaams-Nederlands huis deBuren in Brussel