Veel belangstelling voor infosessie VJF

02/10/2018 - 12:30

Op maandagavond 1 oktober organiseerde het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF) een infosessie over de subsidieregeling voor innovatieve journalistieke projecten. De interesse daarvoor was groot. Met zo’n vijftig aanwezigen was het auditorium van de Vlaamse Vereniging van Journalisten, waar de infosessie plaatsvond, goed gevuld.

De avond werd geopend door René van Zanten, directeur van het Nederlands Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Hij gaf een kort overzicht van de verschillende sporen waarop het fonds werkt: innovatie, onderzoek en kennisdeling. Specifiek voor het ondersteunen van innovatie benadrukte Van Zanten het belang van begeleiding naast subsidiëring.

Het Nederlandse Stimuleringsfonds heeft al sinds 1974 expertise opgebouwd in het ondersteunen en stimuleren van kwaliteitsjournalistiek en innovatie. Met een jaarlijks budget van 2,2 miljoen euro, en heel recent een extra dotatie van 2,9 miljoen euro voor het ondersteunen van onderzoeksjournalistiek, staat het Nederlandse fonds ook op budgettair vlak uiteraard een stuk verder dan het pas gestarte Vlaams Journalistiek Fonds.

Maar Van Zanten toonde zich verheugd over het Vlaamse initiatief, en ziet alvast samenwerkingsmogelijkheden op het vlak van kennisdeling, Vlaams-Nederlandse afstemming inzake onderzoek, en het organiseren van een gezamenlijk congres.

Het tweede luik van de avond focuste op de subsidieregeling voor innovatieve journalistieke projecten die het Vlaams Journalistiek Fonds vorige maand heeft gelanceerd.

Michiel Scharpé, projectcoördinator bij het fonds, schetste het kader waarbinnen het VJF opereert en gaf meer uitleg over wat voor soort projecten in aanmerking komen voor subsidie. Linda Berckmans, financieel manager van Journalismfund.eu, besprak in detail hoe aanvragers een projectbudget kunnen opstellen. Tot slot belichtte Charlotte Michils, juridisch adviseur bij de Vereniging van Vlaamse Journalisten, enkele aspecten van intellectueel eigendomsrecht.

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens een afsluitende receptie stonden de sprekers nog ter beschikking voor individuele vragen. Daaruit bleek alvast een grote interesse voor de subsidieregeling.

Een subsidieaanvraag indienen voor een innovatief journalistiek project kan nog tot 31 oktober. Het Vlaams Journalistiek Fonds blijft uiteraard ter beschikking staan voor alle mogelijke vragen omtrent de regeling en de aanvraagprocedure.

Subsidiepagina

Contacteer het VJF