U:nite

U:nite wil via nieuwe webformats nieuws brengen tot bij 16-24-jarige videoconsumenten door een team van beginnende acteurs en woordkunstenaars. Het is een samenwerking tussen het Brusselse cultuurhuis Le Space en DeWereldMorgen.be.

De samenwerking tussen Le Space en DeWereldMorgen.be (DWM) liet hen toe om hun sterkste punten te combineren. DWM heeft ervaring met vrijwilligersomkadering en burgerjournalistiek, Le Space heeft een jong, divers en geëngageerd publiek en eveneens een vrijwilligerswerking.

In de eerste fase van het project werd er een collectief van vrijwilligers samengesteld. De groep verenigt verschillende talenten (acteren, voeling met doelpubliek, montagetechnieken, vormgeving, journalistieke kennis, …).

De ploeg ging op zoek naar formats om nieuws te brengen voor de beoogde doelgroep. Geen traditionele formats zoals het interview, de reportage of het korte nieuwsbericht, maar formats die (internationaal) populair zijn op sociale media, zoals vlogging, tutorials, rants, gesprekken tussen vrienden, gaming video’s, enzovoort.

Met elk schermgezicht uit de vrijwilligersgroep werd lang gezocht en geëxperimenteerd met de vorm die hem of haar het beste lag, zoals de vlog, de rant of het sofagesprek.

Zo kwam U:nite uit op vijf uitgewerkte formats die goed werken en relatief snel gemaakt kunnen worden.

Op wekelijkse vergaderingen bespreekt de ploeg de actualiteit en onderwerpen voor de volgende video’s. Eenmaal een onderwerp gekozen, wordt er een scenario uitgewerkt, en daarna een opnamedag gepland.

U:nite heeft een eigen website en is actief op Youtube, Instagram en Facebook. Tijdens de VJF-projectperiode produceerde het 16 video’s.

Dankzij de steun van het VJF konden de initiatiefnemers een idee dat al lang leefde verder uitwerken en opstarten. Het gaf hen ook de kans om te experimenteren en zorgvuldig aan de uitbouw van de groep vrijwilligers te werken.
Vanuit deze basis willen ze het project in de toekomst verderzetten.


In eigen woorden

GetBasic zelf aan het woord:

Wat hield het project precies in?

Met dit project – dat een samenwerking is tussen het Brusselse cultuurhuis Le Space en DeWereldMorgen.be – willen wij nieuws brengen bij het jonge publiek (16-24) van videoconsumenten.

We deden dat niet op een traditionele manier met traditionele formats zoals het interview, de reportage of het korte nieuwsbericht. We gingen op zoek naar de formats die populair zijn op deze sociale media. Denk aan vlogging, tutorials, rants, gesprekken tussen vrienden, gaming video’s, etc.

Die formats willen we gebruiken om nieuws te maken. We stelden een team samen van jonge (niet-afgestudeerde of beginnende) acteurs, woordkunstenaars en enthousiastelingen. Zij werden de gezichten van deze video’s.

Waarover zijn jullie het meest tevreden?

De belangrijkste realisatie is dat er een enthousiaste vrijwilligersgroep ontstaan is die zich vereenzelvigt met het project U:nite. Die groep bevat verschillende talenten (acteren, voeling met doelpubliek, montagetechnieken, vormgeving, journalistieke kennis, …). Het proces dat we samen doormaakten als team heeft daartoe bij gedragen: de zoektocht naar formats, de thematieken die we bespraken, het experimenteren met verschillende formats en de opnames zelf – voor sommigen was dat nieuw.

We zijn zeer tevreden dat we nu vijf uitgewerkte formats hebben die goed werken en relatief snel gemaakt kunnen worden. Als er nieuwe gezichten bijkomen, moet wel telkens hetzelfde proces afgelegd worden.

In totaal werden 16 video’s geproduceerd.

Wat verliep minder goed dan verwacht, of wat zouden jullie nu anders doen?

Voor de goedkeuring van het project hadden we een selectie van vrijwilligers. Bij de realisatie van het project bleek de organisatie van elkaars agenda echter een grotere uitdaging dan verwacht. Dan hebben we beslist om de pool uit te breiden en dat verliep in het begin moeizaam. We zouden nu starten met een grotere pool van vrijwilligers.

Daarnaast is ook het ritme een probleem. Je moet regelmatig met nieuwe content op de proppen komen. Voor ons betekent dat dus de productiviteit opdrijven. Dat is niet makkelijk aangezien het ons ontbreekt aan technische omkadering (opnemen en monteren).

Wat is het effect van dit project na afloop van de subsidieperiode?

De middelen die wij via het VJF ter beschikking kregen, lieten ons toe om een idee dat we al lang hadden liggen op te starten. Het gaf ons ook de kans om te experimenteren (en niet meteen met resultaten naar buiten te moeten komen) en zorgvuldig aan de uitbouw van de groep vrijwilligers te werken.

Met het aantal views (tussen 5000 en 20.000) zijn we nog lang niet tevreden. Er is een grote honger om meer te produceren. Ook bij jongeren voelen we de nood naar representatie in de media.

Blijft het nog voortbestaan, of heeft het iets bijgebracht of veranderd aan jullie organisatie?

We moeten op zoek gaan naar middelen en investeringen om dit project te laten voortbestaan. We denken aan de piste van een crowdfunding. We zoeken uiteraard verder naar vrijwilligers met verschillende talenten (monteurs, …) die samen dit project verder willen uitbouwen en nieuws willen brengen bij het jonge publiek van videoconsumenten.

Wat is volgens jullie het belangrijkste dat we kunnen leren uit dit project voor de journalistiek in Vlaanderen?

Het blijft niet alleen belangrijk om ruimte en geld te voorzien om te experimenten met nieuwe mediaformats. Het is ook nefast dat er structureel meer ondersteuning is.

U:nite

VJF-innovatiesteun

€ 20.109