Subsidie

Noot: de subsidieoproep van het VJF is inmiddels gesloten. De deadline voor aanvraagdossiers was 31 oktober 2018. Bekijk hier aan welke projecten het VJF subsidie heeft toegekend.

Journalisten kunnen een werkbeurs aanvragen bij het Fonds Pascal Decroos. Een overzicht van internationale subsidiemogelijkheden voor journalistieke projecten vind je bij Journalismfund.eu.

 

Sterke en diverse media zijn nodig om de pers haar rol van vierde macht in onze democratie te laten spelen. Daartoe is het noodzakelijk dat die nieuwsmedia zich tijdig en accuraat weten aan te passen aan de snel evoluerende technologie en het wijzigende mediagedrag van de bevolking.

Daarom organiseerde het VJF, met middelen van minister van Media Gatz, een subsidieronde voor innovatieve journalistieke projecten die het nieuwsaanbod vernieuwen, verbreden en pluriformer maken. 

De minister stelde een totaalbudget van 500.000 euro ter beschikking voor innovatieve journalistieke projecten. In 2016 en 2017 werden de projectsubsidies verdeeld door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Vanaf 2018  zal het VJF de subsidieregeling coördineren.

Welke projecten komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen dient het project een journalistiek en innovatief karakter te hebben. De beoogde innovatie kan betrekking hebben op de productiewijze, factchecking, datajournalistiek, storytelling, het inzetten van het publiek bij (regio)journalistiek, het bevorderen van diversiteit en het bereiken van kwetsbare doelgroepen, alternatieve verdienmodellen en ondernemerschap, crowdsourcing en zo meer. Alle ontvankelijkheidsvoorwaarden en de beoordelingscriteria staan in het reglement.

Een project heeft in principe een looptijd van 1 jaar. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar elk project moet zich situeren tussen de startdatum (1 december 2018) en de uiterste einddatum (31 maart 2020). Een project kan maximaal voor 80% van de geraamde kosten worden ondersteund.

Wie kan aanvragen?

Startende nieuwsmediabedrijven (start-ups), individuele journalisten en organisaties – ofwel zelfstandig ofwel ondersteund door een nieuwsmediabedrijf – kunnen een projectsubsidieaanvraag indienen.

Hoe aanvragen?

De subsidieoproep is inmiddels gesloten. De deadline voor aanvraagdossiers was 31 oktober 2018.

In 2019 heeft de Vlaamse Regering geen middelen voorzien voor een nieuwe subsidieoproep. In haar Samenwerkingsovereenkomst met het VJF voor de periode 2018-2020 voorziet ze in 2020 opnieuw een subsidiebudget van 200.000 euro.

Subsidiereglement en formulieren 2018