Subsidie

Sterke en diverse media zijn nodig om de pers haar rol van vierde macht in onze democratie te laten spelen. Daartoe is het noodzakelijk dat die nieuwsmedia zich tijdig en accuraat weten aan te passen aan de snel evoluerende technologie en het wijzigende mediagedrag van de bevolking.

Daarom organiseerde het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF) meteen bij zijn opstart een subsidieronde voor innovatieve journalistieke projecten.

In december 2018 kende het VJF in totaal 500.000 euro toe aan 11 projecten die het nieuwsaanbod vernieuwen, verbreden en pluriformer maken. De projecten lopen tot maart 2020.

Achtergrond

In 2016 en 2017 werden gelijkaardige projectsubsidies verdeeld door het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.

In de Samenwerkingsovereenkomst 2018-2020 die de werking van het VJF regelde, voorzag de Vlaamse regering geen budget voor een nieuwe subsidieronde in 2019. Voor 2020 stelde de overeenkomst wel een nieuwe subsidieronde voorop, met een totaal te verdelen subsidiebudget van ongeveer 200.000 euro.

In november 2019 besliste de nieuwe Vlaamse Regering echter om in haar begroting voor 2020 geen middelen meer te voorzien voor het Vlaams Journalistiek Fonds of voor subsidies voor innovatieve journalistieke projecten.

Toekomst?

Het VJF zal de geplande subsidieronde van 2020 voor innovatieve journalistieke projecten dus niet uitvoeren.

Het VJF bekijkt momenteel met de Vlaamse overheid hoe en met welke middelen de reeds ondersteunde projecten in 2020 verder opgevolgd en geëvalueerd kunnen worden, en hoe de resultaten en bevindingen kunnen worden ontsloten.

Subsidiereglement en formulieren

Deze documenten zijn niet meer van toepassing en dus louter ter informatie. De laatste aanvraagdeadline was 31 oktober 2018.

Subsidiereglement 2018

Aanvraagformulier 2018

Budgetplan 2018

Non-subsidiereglement 2020

Andere subsidiemogelijkheden voor journalistiek?

Journalismfund.eu vzw, de organisatie boven o.a. het VJF en het Fonds Pascal Decroos, heeft verschillende subsidieregelingen voor individuele journalisten, die:

Het Nederlandse Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft verschillende regelingen voor organisaties en redacties, o.a. voor innovatie,  talentontwikkeling en onderzoeksjournalistiek.

Het International Journalists' Network houdt een up to date overzicht bij van beurs- en trainingsmogelijkheden over de hele wereld. Je kan je ook inschrijven op hun nieuwsbrief om je op de hoogte te houden.

Steun voor media-innovatie?

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) biedt ondernemers met een innovatief idee advies, coaching, subsidies of financiering.

Bedrijven in de mediasector met groeiambities, een uitgebalanceerd team én een goed plan kunnen een beroep doen op Media Invest Vlaanderen voor financiering (geen subsidies).

VRT Sandbox zet kortdurende samenwerkingen op tussen start-ups, KMO’s en de VRT. Tijdens deze projecten krijgen start-ups de kans om producten (zowel content als technologisch) te testen, ontwikkelen en schalen op de werkvloer van de VRT, met toegang tot de infrastructuur en productieteams.