Software monitort gendergelijkheid in de media

Prognosis, een Scandinavisch bedrijf gespecialiseerd in data-analyse, heeft een tool ontwikkeld die de hoeveelheid mannelijke versus vrouwelijke namen monitort die in Zweedse online nieuwsmedia worden vermeld.

Op de website van Prognosis kan je de resultaten voor de voorbije 24 uur en de voorbije week bekijken. Er is ook een gedetailleerde tabel beschikbaar die de verschillen weergeeft tussen de onderzochte nieuwsmedia (in totaal 35).

De Prognosis Shamebot op Twitter kent daarbij ook een ‘equal representation’ score toe, waarbij het medium dat het dichtst de 50% benadert, het hoogst scoort. (Feministisktperspektiv.se, dat (als enige) doorgaans een veel hoger percentage vrouwen dan mannen vermeldt, wordt in die optiek dus niet als beste geëvalueerd.)

De software scant continu de nieuwe teksten die worden gepubliceerd op de nieuwswebsites, en telt daarbij de mannelijke en vrouwelijke namen. Het telt ook de voornaamwoorden en andere woorden die een geslacht aanduiden (broer, moeder, …).

Autochtoon vs. allochtoon

Naast gender monitort Prognosis ook diversiteit qua afkomst, namelijk het percentage namen dat al dan niet ‘Nordic’ klinkt. Hoe het die namen aflijnt, wordt toegelicht in een beknopte FAQ-sectie op de website. Daarin claimt Prognosis overigens ook dat de software de meeste betaalmuren kan omzeilen.

Tot slot: Prognosis geeft toe dat gendergelijkheid verder gaat dan namen turven. Een krant die 50% vrouwen vermeldt, maar enkel in rollen als slachtoffers, huisvrouwen of modellen, zou immers hoog scoren op hun index. Hun tool is echter een interessante start, aldus het bedrijf, die datagedreven input kan leveren voor een meer inhoudelijke analyse.

Prognosis Shamebot