RADAR: een combinatie van data-, regio- en AI-journalistiek

Een van de internationale gasten op de voorbije VVOJ-conferentie in Antwerpen was Gary Rogers van Urbs Media, die meer uitleg gaf over zijn project RADAR. RADAR staat voor ‘Reporters and Data and Robots’, en wil tegemoetkomen aan de nood aan datagedreven lokale journalistiek.

Het idee voor het project is ontstaan vanuit de vaststelling dat er een groot aanbod is aan vrij beschikbare datasets per regio, dat echter journalistiek quasi onaangeroerd blijft omdat (lokale) nieuwsmedia niet de expertise, middelen en mankracht hebben om die data te verwerken tot interessante artikels.

RADAR gebruikt zogenaamde natural language generation software (NLG) om datagedreven verhalen op maat te maken. De redactie van RADAR kiest een dataset, en schrijft daar een template-artikel over. Via NLG worden uit die template aangepaste verhalen gegenereerd voor elke regio die is afgebakend in de dataset, doorgaans zo’n 250. Die verhalen worden automatisch aangeboden aan nieuwsmedia over het hele land via de Press Association, een Brits nieuwsagentschap dat mee in het project zit.

Een template maken is meer dan gewoon een standaardtekst schrijven, die dan eenvoudigweg 250 keer wordt gereproduceerd met verschillende cijfers erin. Afhankelijk van hoe de cijfers zich verhouden, moet de tekst immers anders opgebouwd of geformuleerd zijn. De redacteurs zijn daarom specifiek getraind in het maken van templates voor NLG. Maar met vier redacteurs in dienst maakt RADAR ongeveer 15 verhalen per week, goed voor een wekelijkse productie van bijna 4.000 stukken op maat.

De verhalen kunnen gaan over eender welk onderwerp waarover datasets beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld leegstand, schooluitval, pijnstillervoorschrijfgedrag, enzovoort.

RADAR is operationeel sinds 2018, en kent volgens Rogers meteen veel afname. Sommige lokale media nemen de automatisch gegenereerde artikels gewoon over. Maar andere gebruiken ze als vertrekpunt om journalistiek verder te graven: op basis van de artikels gaan ze zelf op onderzoek uit, confronteren ze lokale autoriteiten met de data, maken ze opvolgingsverhalen, enzovoort.

Rogers maakt zich bijgevolg sterk dat dit AI-project bijdraagt tot meer kwalitatieve journalistiek. De theoretische kostprijs om 4.000 afzonderlijke lokale datajournalistieke artikels per week te schrijven is astronomisch, maar dankzij artificiële intelligentie gebeurt het nu toch, en heeft het impact.

RADAR is een joint venture tussen Urbs Media en de Press Association. Voor de ontwikkeling ontving het in 2017 steun van het innovatiefonds van Google DNI. In de eerste helft van 2018 was er een testfase, en nu zit het project nu op kruissnelheid. Op basis van de eerste resultaten heeft Rogers er veel vertrouwen in dat het project al op korte termijn winstgevend zal zijn.

Meer weten? Bekijk de website van RADAR of lees hier een recent interview met Gary Rogers.