Raad voor de Journalistiek

Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor de behandeling van vragen en klachten over de journalistieke beroepspraktijk. De Raad voor de Journalistiek is een initiatief van de Vlaamse journalistenverenigingen, uitgevers en mediahuizen en is bedoeld als platform voor journalistieke zelfregulering.

Burgers kunnen bij de Raad voor de Journalistiek terecht met algemene vragen over de journalistieke beroepsethiek. Ze kunnen ook schriftelijk een klacht indienen tegen een journalistieke handelwijze.

De Raad voor de Journalistiek wil daarmee de discussie over de journalistieke ethiek binnen het beroep stimuleren en het publiek vertrouwen geven in de geloofwaardigheid van de media.