Podlab XL

“Je hebt een goed idee voor een non-fictiepodcast, maar je weet te weinig over podcasting en storytelling. Je hebt een verhaal in je hoofd maar weet niet hoe je het moet uitwerken als podcast. Je broedt al een tijd op een podcast maar je wil die met gelijkgestemden en onder professionele begeleiding uitwerken. Je mist de praktische en technische skills om je podcast uit te werken. Podlab XL komt voor jou op het juiste moment!”

Zo kondigen audioprofessionals Eva Moeraert en Pieter Blomme hun project Podlab XL aan. In dat opleidings- en begeleidingstraject voor non-fictie podcastmakers coachten ze de deelnemers van idee tot pilootaflevering. Daartoe ontwikkelden ze ook een methodiek, die ze openbaar beschikbaar maakten.

Traject

Deelnemers aan Podlab XL doorliepen het volgende traject:

 • In een gezamenlijke summerclass van vijf dagen gingen alle negen deelnemers samen met de coaches van idee over concept naar papieren prototype.
 • Van augustus tot oktober 2019 werkten de deelnemers afzonderlijk onder persoonlijke begeleiding van podcastprofessionals verder aan de uitwerking van hun podcast.
 • Eind oktober doken de deelnemers met twee sound designers de studio in om hun trailer of pilootaflevering af te mixen.
 • Op 9 december 2019 stelden de deelnemers in KASKcinema in Gent hun werk voor aan mensen uit het vakgebied en de mediasector.
 • Tot slot kregen de deelnemers nog een inhoudelijke sessie bij hun coach of een technische sessie bij hun geluidstechnicus.

Methode

Moeraert en Blomme doceren radio en podcasting aan de Arteveldehogeschool en KASK School of Arts. De begeleidingsmethodiek die ze voor dit project met steun van het VJF ontwikkelden, is gebaseerd op storytelling methodieken van de Amerikaanse National Public Radio (NPR), story design principes en 'tonnen eigen ervaring'. De methode werd voor de eerste keer gebruikt in de summerclass voor dit project. Ze is intussen ook openbaar beschikbaar gemaakt op de Podlab-website.

Moeraert en Blomme werkten voor de coaching samen met andere experts als Maartje Duin, Wederik De Backer, Sander Lambrecht en Niels Dekeukelaere.

Prijs

Met het oog op een verderzetting in de toekomst wilde dit pilootproject ook nagaan wat de betalingsbereidheid voor zo'n opleidingstraject is.

Het inschrijvingsgeld bedroeg 1.400 euro per deelnemer, voor 7 voltijdse dagen cursus (inclusief catering) en 5 coachingsmomenten. Die prijs werd volgens een online evaluatie door de meeste deelnemers als correct ervaren.

Door een samenwerking met Mediarte konden deelnemers gebruikmaken van de KMO-portefeuille.


Resultaten en toekomst

 • Verschillende podcasts zijn al gepubliceerd. EOS Wetenschap is begonnen met een podcastreeks. Andere Podlab-deelnemers zijn in gesprek met uitgevers of sponsors.

 • Podlab gaat in de toekomst verder als begeleidingstraject door podcastprofessionals voor mensen met een podcastidee.

 • De ontwikkelde methodiek wordt door de docenten gebruikt in de diverse workshops die ze geven voor studenten en in het werkveld.
 • Eva Moeraert ontwikkelde mee op basis van dit project een postgraduaat podcasting aan de Arteveldehogeschool Gent.
 • Binnen Chase Academy wordt gewerkt aan een academy traject specifiek voor podcasters.


In hun eigen woorden

Eva Moeraert en Pieter Blomme zelf aan het woord:

Waarover zijn jullie het meest tevreden?

Wij zijn meest tevreden over de combinatie van opleiding met een concrete output. Zowel proces als product stonden centraal in dit traject, en we vinden dat we goed in dat opzet geslaagd zijn.

Ook de aansluiting bij het professionele veld (VRT, Het Geluidshuis, DPG Media) vinden we een verwezenlijking.

Wat verliep minder goed dan verwacht, of wat zouden jullie nu anders doen?

 • Er was een deelnemer die last minute afzegde. Bij registratie zouden we al betaling moeten kunnen vragen / eisen.
 • Duidelijk huiswerk geven dat als voorwaarde dient om in de volgende stap van het traject te stappen.
 • Het aantal coachings- en begeleidingssessies duidelijk begrenzen, zodat de afspraken nog meer helder worden wat je krijgt voor je geld.
 • We hadden meer registraties verwacht, nu hebben we niet heel scherp kunnen selecteren.

Wat is het belangrijkste dat we kunnen leren uit dit project voor de journalistiek in Vlaanderen?

 • Audio is een volwaardig journalistiek genre, naast video en tekst.
 • Audio is een op en top medium voor verhalende journalistiek.
 • Ook niet-journalisten (zonder perskaart of diploma) kunnen journalistieke podcasts maken.
 • Mediabedrijven zijn nog niet klaar voor podcasting als het gaat om een business model. Dat heeft vooral te maken met de metrics (eyeballs) die niet zijn aangepast aan podcasting, wat meer een immersief en impactmedium is.