Over ons

Het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF) stond voor toekomstgerichte en mediumneutrale ondersteuning van onafhankelijke, kwalitatieve en innovatieve journalistiek.

Het VJF werd in de zomer van 2018 gelanceerd door toenmalig Vlaams minister van Media Sven Gatz en was een project van de vzw Journalismfund.eu in samenwerking met de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en de Vlaamse Overheid.

Het VJF kreeg vier hoofddoelstellingen mee:

  • co√∂rdineren en verdelen van subsidies voor innovatieve journalistiek
  • aanwakkeren van de samenwerking met Nederland
  • organiseren van een kennisdelingsplatform over alles wat met nieuws en media te maken heeft
  • functioneren als doorverwijsloket voor vragen over journalistiek, in samenwerking met de VVJ en het Journalistenloket

In december 2018 kende het VJF 500.000 euro innovatiesubsidies toe aan 11 journalistieke projecten. In diezelfde maand keurde de Vlaamse Regering ook een Samenwerkingsovereenkomst goed die de werking en de financiering van het VJF regelde.

In 2019 begeleidde het VJF de 11 ondersteunde projecten en bereidde het een nieuwe projectoproep voor. Het startte ook met de uitbouw van een kennisdelingsplatform, maakte op vraag van de minister een memorandum met beleidsvoorstellen voor een kwaliteitsvol, divers en toekomstgericht journalistiek landschap in Vlaanderen, en haalde de banden met Nederland aan.

Abrupt einde

De Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid die de werking en de financiering van het VJF regelde, liep tot eind 2020. Ze voorzag in 2020 een nieuwe subsidieronde voor innovatieve journalistieke projecten. Er stond ook in dat de Vlaamse Gemeenschap in 2019 zou laten onderzoeken of een verzelfstandiging van het VJF na 2020 wenselijk was.

Eind 2019 besliste de nieuwe Vlaamse Regering echter om in haar begroting voor 2020 geen middelen meer te voorzien voor het VJF. De voorziene nieuwe subsisieronde voor innovatieve journalistieke projecten werd daarom geannuleerd.

Het gros van de projecten die het VJF in december 2018 had ondersteund, liep echter tot in 2020. Daarom stond het VJF in de eerste helft van 2020 in voor de verdere begeleiding, controle, afrekening en evaluatie van de projecten, en voor de ontsluiting van de resultaten.

Meer over het VJF