Memorandum

In april 2019 hebben het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF) en het Fonds Pascal Decroos (FPD) samen een memorandum gepubliceerd met 10 beleidsvoorstellen voor een kwaliteitsvol, innovatief en divers journalistiek landschap in Vlaanderen.

Het memorandum kwam er mee op verzoek van Vlaams minister van Media Gatz, die aan het door hem gelanceerde Vlaams Journalistiek Fonds had gevraagd om een aantal beargumenteerde beleidsopties voor te leggen voor de volgende Vlaamse bestuursploeg.

Het memorandum beargumenteert eerst waarom journalistiek überhaupt belangrijk is, en waarom de overheid journalistiek zou moeten ondersteunen. Daarna doet het tien concrete beleidsvoorstellen. Elk voorstel wordt beargumenteerd, stelt een concrete uitkomst voorop, en vermeldt het eventuele benodigde budget.

Het VJF en FPD zijn ervan overtuigd dat de uitvoering van de tien beleidsvoorstellen zullen leiden tot meer diepgravende journalistiek, die via meer verschillende mediakanalen tot bij diversere doelgroepen geraakt. Zo’n beleid stimuleert innovatie op een duurzame manier, baseert zich op kennis en cijfers, heeft bijzondere aandacht voor lokale journalistiek, en is efficiënt georganiseerd.

Lees het memorandum

Interesse in een gedrukt exemplaar van het memorandum? Contacteer Journalismfund.eu.

Memorandum Journalismfund.eu Vlaams Journalistiek Fonds Pascal Decroos