Mechelse hyperlocal maakt dashboard over gemeenteraad

(Toegevoegd op 14 oktober 2019: in oktober maakte As Gau Paust een nieuwe versie van het dashboard. Die vind je hier.)

As Gau Paust is een onafhankelijk online stadsmagazine dat bericht over Mechelen. Het is een zogenaamd hyperlokaal burgerjournalistiek platform, dat sterk inzet op openbaarheidsverzoeken, experimentele journalistiek en data-analyse.
Met een dashboard over de Mechelse gemeenteraad heeft As Gau Paust nu een instrument ontwikkeld waar iedereen de activiteiten van de raadsleden kan opvolgen. Op het dashboard kan je zien hoeveel schriftelijke of mondelinge vragen elk raadslid stelde, hoe actief de verschillende partijen in de raadszaal waren tot nog toe en hoeveel keer er al over de actualiteit werd gedebatteerd door de lokale politici.

De data plukte As Gau Paust vanop de website van de stad of via andere openbare bronnen. Voor de aanwezigheidslijsten van de gemeenteraads- en commissievergaderingen diende het magazine onlangs een openbaarheidsverzoek in bij de stad. Die data werden voorlopig nog niet vrijgegeven. Zodra dat gebeurt, krijgt het dashboard er meteen enkele grafieken bij.

Met dit initiatief wil As Gau Paust de werking van de gemeenteraad niet alleen inzichtelijker maken voor Mechelaars, maar de stad Mechelen ook stimuleren om zelf met deze data aan de slag te gaan: door ze op zijn minst technisch toegankelijker te ontsluiten, zodat elke geïnteresseerde burger of ontwikkelaar deze lokale politieke data makkelijk kan hergebruiken.

Het dashboard bestaat uit drie pagina’s:

  1. Activiteit: over de inspanningen van de raadsleden en hun partijen
  2. Aanwezigheid: waar (binnenkort) een overzicht verschijnt van de aan- en afwezigheden in de gemeenteraad en verschillende raadscommissies
  3. Samenstelling: met meer inzicht over sommige verhoudingen binnen de raad, bv. het aantal raadsleden per wijk per partij, en het aandeel mannen en vrouwen per partij

Het dashboard is gemaakt met de gratis tool Google Digital Data Studio. Je kan het hier bekijken.

Inspiratie voor andere hyperlocals

Eerder deze maand lanceerde As Gau Paust een transparantietool om de Mechelse budgetbestedingen over de jaren heen beter te kunnen vergelijken. Daarbij legde het magazine ook uit hoe het dat op basis van PDF-bestanden precies in elkaar heeft geknutseld. Het kadert in de missie van As Gau Paust om andere hyperlokale initiatieven te inspireren.

As Gau Paust dashboard Mechelse gemeenteraad