Kennis

Deze kennispagina zal in de komende maanden uitgroeien tot een verzamelplaats van informatie over de verschillende instellingen en organisaties die in de Vlaamse journalistieke sector actief zijn, interessante onderzoeken, samenwerkingsprojecten en inspirerende voorbeelden.

Sector info

Journalismfund.eu

Journalismfund.eu vzw stimuleert grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek in Europa.

Vlaamse Vereniging van Journalisten

De Vlaamse Vereniging van Journalisten is de beroepsvereniging van de in Vlaanderen actieve journalisten.

Mediacademie

Mediacademie Journalistiek wil redacteurs en mediaprofessionals wapenen met de noodzakelijke journalistieke, zakelijke en technische competenties om de kwaliteit van de geschreven pers te bestendigen.

Media.21

Media.21 verenigt verschillende digitale media in Vlaanderen: Apache, Charlie Magazine, DeWereldMorgen.be, Doorbraak.be, MO*/MO.be, newsmonkey, rekto:verso en StampMedia.

Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor de behandeling van vragen en klachten over de journalistieke beroepspraktijk.

Nederlands Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Het Stimuleringsfonds stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland te bevorderen.

Onderzoek

newspaper The Independent

Van print naar online: gelijk bereik, minder impact?

Teruglopende oplagecijfers en een krimpende markt voor printadvertenties zetten papieren kranten in veel landen onder druk. Sommige kranten beslissen daarom om enkel nog online door te gaan, andere overwegen dat. Dit onderzoek bestudeert het concrete geval van de gerenommeerde Britse krant The Independent, die sinds maart 2016 enkel nog digitaal verschijnt. De studie toont aan dat het aantal lezers van de krant na de overgang naar 'digital only' nagenoeg gelijk bleef, maar dat de totale tijd die de lezers besteden aan het lezen van de krant, met 81% is gedaald. Lezers verdiepen zich dus minder in de digitale krant dan in de papieren versie.
detail cover rapport Eén taal, meer stemmen

Vlaanderen en Nederland

In hoeverre is meer samenwerking tussen het Vlaamse en Nederlandse journalistieke medialandschap mogelijk en wenselijk? In opdracht van het Nederlandse Stimuleringsfonds voor de Journalistiek werd dat onderzocht door een expertencommissie. In maart 2018 publiceerde deze commissie haar rapport en deed ze enkele concrete aanbevelingen, waaronder een permanente mediamonitoring in beide landen, overheidssteun voor journalistieke infrastructuur en innovatie, en meer wederzijdse afstemming en samenwerking.
logo NewsDNA

Algoritmes: #newsDNA

Een van de aanbevelingen van het Vlaams-Nederlandse onderzoeksrapport ‘Eén taal, meer stemmen’ was het ontwikkelen van publieke algoritmes. Dat is precies het doel van #newsDNA, een interdisciplinair onderzoeksproject van de Universiteit Gent, dat loopt van 2018 tot 2022. Het project wil een algoritme ontwikkelen dat de diversiteit van het nieuwsaanbod vergroot, en dat een evenwicht vindt tussen personalisering en privacy.
logo DIAMOND

Diversiteit: DIAMOND

Dit lopende onderzoeksproject van de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel onderzoekt diversiteit in de journalistieke praktijk langs drie dimensies: diversiteit van thema’s, actoren en standpunten. Op de onderzoekspagina bloggen de verschillende betrokken onderzoekers over hun tussentijdse bevindingen, o.a. over divsersiteit in de Vlaamse nieuwsmedia, gebruikersbereik, monitoringprocessen, filterbubbels, automatische inhoudsanalyse, enzovoort.

Lokaal nieuws

Onafhankelijke lokale en regionale media zijn van cruciaal belang voor het goed functioneren van de lokale democratie. Het Nederlandse Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft onderzoek gedaan naar de nieuwsvoorziening in de regio. Daarbij is gekeken naar het nieuwsaanbod, de nieuwsbehoefte en de relatie tussen gemeentebestuurders en de lokale en regionale media.