Bedrijf in de kijker: Twipe

(leestijd: 8 minuten)

De digitale uitgeefstrategieën van verschillende grote Europese kranten worden mee bedacht en aangestuurd door een Vlaams bedrijf: Twipe. Vanuit Leuven bouwt Twipe innovatieve technologie voor digitale uitgevers om nieuws te publiceren, hun publiek te analyseren en lezersinkomsten te vergroten.

Twipe doet daartoe ook zelf onderzoek en zet actief in op kennisdeling. Via hun website en nieuwsbrieven delen ze geregeld inzichten, trends en best practices uit het digitale nieuwslandschap.

Redenen genoeg voor het Vlaams Journalistiek Fonds om een reeks vragen voor te schotelen aan Danny Lein, oprichter en CEO van Twipe.

Lein deelt zijn visie over ‘edition based publishing’, inkomstenmodellen, de grote technologieplatformen, ‘geëngageerde lezers’, nichemedia, het vermarkten van lezersdata en het belang van kennisdeling. “Nieuwsmedia moeten zich in eerste instantie toeleggen op hun eigen kerncompetentie: het informeren van hun lezers op basis van kwalitatieve journalistiek.”


Hoe is Twipe ontstaan, en wat doet het bedrijf precies?

"Twipe werd in 2011 opgericht als spin-off van MobileWeb, een gespecialiseerde aanbieder van sms-diensten voor bedrijven die ik in 2001 had opgestart. Vanaf 2007 zijn we bij MobileWeb begonnen om mobiele websites te ontwikkelen voor bedrijven als Telenet en de VDAB.

In 2008 hebben we voor De Standaard een aparte mobiele versie van hun website gemaakt. De lay-out en inhoud van de mobiele website werd daarbij automatisch aangepast aan het kleine scherm van mobiele toestellen zoals Blackberry’s en Nokias.

Vervolgens zijn we gedurende meerdere jaren het mobiele innovatielabo voor De Standaard en Het Nieuwsblad geweest. Zo lanceerden we in 2009 als eerste in de Benelux een iPhone-app met betalende diensten voor De Standaard.

Twipe kreeg vorm als aparte vennootschap vanaf 2011, een jaar na de introductie van de iPad door Apple. Toen zagen steeds meer krantenbedrijven de opportuniteit om hun betalende editie via tablets ook digitaal te gaan verspreiden, en hebben we besloten om ons uitsluitend daarop te concentreren.

We hebben de afgelopen jaren een SaaS (Software-as-a-Service) oplossing opgebouwd, waarmee kranten hun digitale editie op mobiele apparaten en binnen webapplicaties kunnen distribueren. De afgelopen jaren hebben we ons ook meer gefocust op het meten en voorspellen van het individuele leesgedrag binnen de digitale editie. Zo ontvangt de nieuwsredactie elke dag een gedetailleerd rapport over welke artikelen het meest gelezen werden, en krijgen ze ook indicaties van interessegebieden van hun lezers. Voor deze investering hebben we onder andere steun ontvangen van het Google Digital News Initiative."

Voor wat voor soort klanten werkt Twipe?

"Momenteel hebben we 25 klanten, verspreid over Europa. Frankrijk is onze grootste markt, waar onder andere Ouest-France (de grootste Franse krant) en Le Monde tot onze klanten behoren. In Duitsland werken we nauw samen met DuMont Mediengruppe. Dat is een van de grootste Duitse krantengroepen, die zeven kranten met een totale oplage van bijna 1 miljoen exemplaren uitgeeft.

We werken ook samen met The Times in Londen, voor een gezamenlijk innovatieproject JAMES, your digital butler. Hierbij gaan we de distributie van de digitale editie individualiseren aan de hand van artificiële intelligentie, zowel op het vlak van de inhoud, het formaat als het tijdstip."

Hebben jullie ook veel klanten in Vlaanderen en Nederland?

"We werken samen met Mediahuis, de uitgever van De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Daarnaast distribueren we ook de digitale edities van L’avenir, La Libre Belgique en La Dernière Heure."


"Kranten hebben historisch gezien een enorme competentie opgebouwd in het informeren van hun lezers op dagelijkse basis. Veel mensen houden van dat product, omdat het hen helpt om binnen een bepaalde tijd 'mee te zijn'."


Edition-based publishing

Jullie werken vanuit de uitgesproken visie dat ‘edition-based publishing’ centraal moet staan in de strategie van elke nieuwsuitgever. Wat bedoelen jullie daar precies mee, en waarom is dat zo belangrijk?

"Kranten hebben historisch gezien een enorme competentie opgebouwd in het informeren van hun lezers op dagelijkse basis. Daarbij selecteren zij de relevante artikelen, geven er een editoriaal gewicht aan en creëren een product met een duidelijk begin en einde. Veel mensen houden van dat product, omdat het hen helpt om binnen een bepaalde tijd 'mee te zijn'. De eindigheid van het product wordt sterk geapprecieerd, en staat in schril contrast met veel nieuwssites, die een oneindige stroom van artikelen geven. Voor veel mensen ontbreekt daarbij dat gevoel van structuur, overzicht en eindigheid.

Omwille van de dagelijkse frequentie kan er rond de editie ook een gewoonte worden opgebouwd. In de analoge wereld was het getik van de brievenbus bij het insteken van de krant door de postbode voor veel mensen het signaal of de trigger om hun dag goed mee te beginnen, en het is voor velen van hen een vaste gewoonte geworden.

Wij geloven dat ook in de digitale wereld de fundamentele noden van mensen niet wijzigen. Op geregelde basis een gestructureerd overzicht, met analyse en eindigheid ontvangen, dat is exact wat een digitale editie inhoudt. Door ook in de digitale wereld nieuwe gewoontes rond edities te creëren, zal het voor uitgevers makkelijker zijn om een businessmodel dat gebaseerd is op abonnementen uit te bouwen."


“Nieuwsmedia moeten zich in eerste instantie toeleggen op hun eigen kerncompetentie: het informeren van hun lezers op basis van kwalitatieve journalistiek.”


Inkomstenmodellen

Het probleem qua inkomstenmodel voor nieuwsmedia is bekend: door de digitale omslag en de opkomst van de tech-platformen lopen de twee inkomstenstromen van nieuwsmedia – lezers en advertenties – terug. Waarop moeten nieuwsmedia volgens u focussen om een gezond inkomstenmodel te hebben in het media-ecosysteem vandaag en morgen?

"Nieuwsmedia moeten zich in eerste instantie toeleggen op hun eigen kerncompetentie: het informeren van hun lezers op basis van kwalitatieve journalistiek. In een wereld waar mensen overdonderd worden door verschillende alerts, tweets en fake nieuws, moeten nieuwsmedia een vertrouwd baken blijven voor kwaliteitsinformatie.

Steve Jobs heeft ons geleerd dat naast de inhoud ook de verpakking bijzonder belangrijk is. Ook op dat vlak moeten nieuwsmedia zich verdiepen in betere manieren om die inhoud op een eenvoudige, begrijpbare en esthetisch aantrekkelijke manier, aan lezers over te brengen, en daarbij telkens opnieuw een sprankelende ervaring creëren.

Ten slotte moeten nieuwsmediabedrijven heel bewust de grote technologieplatformen benutten als marketing- en distributiekanalen, en hun inhoud hiervoor op een slimme manier inzetten."

Digitale nieuwsmedia worstelen om hun (soms grote) lezersbereik om te zetten in lezersinkomsten. Welke inzichten zijn daarbij belangrijk voor hen volgens u? En kiezen ze beter voor een betaalmuur, lidmaatschap, een donatiemodel, of nog een andere vorm?

"Ik was recent op een studietoer door Scandinavië, een van de meest geavanceerde digitale nieuwsmarkten in Europa. Daar ligt de focus vandaag duidelijk niet meer op een groot lezersbereik, maar wel op die lezers waar je een minimum aan interactie mee kunt opbouwen. Vanuit die interactie kan je dan verder een abonnementenmodel opbouwen.

Het aantal lezers op zich is minder relevant. Het aantal geëngageerde lezers daarentegen, die een abonnement hebben of willen afsluiten, staat vandaag centraal. In tegenstelling tot enkele jaren geleden merk je nu dat uitgevers er wel in slagen om een voldoende groot aantal digitale abonnementen te verkopen, waarbij ze op die basis ook in de toekomst een duurzaam model kunnen opbouwen.

In de mate dat een nieuwsmedium een kwalitatief hoogstaand lezersbestand kan opbouwen, ook digitaal, zal er ook altijd een gezonde interesse bestaan van adverteerders om hun product aan die lezers te adverteren. Om dat te bereiken zullen nieuwsmedia wel moeten weerstaan aan de verleiding om hun lezers te overdonderen met laagkwalitatieve banners, die weinig of geen toegevoegde waarde hebben."


Het aantal lezers op zich is minder relevant. Het aantal geëngageerde lezers daarentegen, die een abonnement hebben of willen afsluiten, staat vandaag centraal.


Ziet u daarbij een verschil in grote en kleine nieuwsmedia?

"Om op industriële schaal in de digitale wereld een breed nieuwsmedium uit te baten is een minimum aan schaalgrootte vereist. Investeringen in contentmanagementsystemen, CRM-systemen, betalingssystemen, … lopen hoog op, en moeten worden terugbetaald door een voldoende groot aantal abonnees op te bouwen.

Voor nichemedia, die zich richten op bepaalde doelgroepen en een beperkter aanbod aan content hebben, is die schaal echter minder belangrijk. De opkomst van cloud publishing en betaalsystemen maken het mogelijk om met beperkte middelen sterke resultaten te bereiken. Enkele goede voorbeelden hiervan zijn Mediapart in Frankrijk en De Correspondent in Nederland."

Sommige grotere nieuwsmedia kiezen ervoor om naar het voorbeeld van de tech-platformen zelf zoveel mogelijk gebruikersdata te verzamelen en te vermarkten. Is dat volgens u inderdaad een succesvolle strategie?

"Het verzamelen van data is inderdaad een vereiste om op de fijnst mogelijke manier het inhoudelijke aanbod aan te passen aan de interesses van de lezers. Uitgevers moeten wel bijzonder voorzichtig zijn in het verder vermarkten van die data aan derde partijen, omdat dit de vertrouwensband met hun betalende lezerspubliek sterk kan ondermijnen."


Journalistiek

Denkt u dat kwalitatieve journalistiek en tijdrovende onderzoeksjournalistiek nog meer onder druk zullen komen te staan in de nieuwsmedia? Of openen er zich net nieuwe kansen?

"In het algemeen zien we momenteel dat de zogenaamde ‘kwaliteitskranten’, zoals De Standaard en De Morgen in Vlaanderen, of Le Monde in Frankrijk of The Times in de UK, op dit moment vrij goed standhouden in deze digitale disruptie. Dankzij onder andere de opkomst van fake news, is er een gestegen nood aan hoogwaardige, kwalitatieve journalistiek. Er is ook een steeds grotere bereidheid om daarvoor te betalen. Dat is bijvoorbeeld ook duidelijk bij het succes van het donatiemodel dat de Britse krant The Guardian enkele jaren geleden heeft gelanceerd."

Welke innovatieve kansen en noden ziet u in het maken van journalistiek zelf?

"Door de opkomst van artificiële intelligentie en machine learning, zullen er veel mogelijkheden ontstaan om het journalistieke proces te veranderen. Zowel bij het identificeren van mogelijke verhalen als bij het uitwerken van die verhalen zullen journalisten in de toekomst nieuwe tools krijgen. Ook de interactie en de band met de lezers zal verder evolueren. Journalistiek zal echter blijvend nood hebben aan gezonde kritische geesten, die de informatie en actualiteit van onze maatschappij interpreteren en ordenen. De rol van de journalist is dus zeker niet uitgespeeld!"


Kennisdeling

Twipe deelt actief zijn kennis, inzichten en onderzoek over digitale uitgeefstrategieën. Waarom doen jullie dat?

"Het is onze missie om nieuwsuitgevers te helpen om hun inhoud aan zo veel mogelijk lezers digitaal en betalend te kunnen verspreiden. We merken bij veel uitgevers een gebrek aan kennis en inzicht over de digitale trends en evoluties, en beschouwen het als essentieel om hierover onze inzichten te delen met hen. We willen zelf ook op bepaalde vlakken het voortouw nemen door zelf onderzoek te doen en te delen. Op die manier worden we een business partner en onderscheiden we ons ook ten opzichte van onze concurrenten, die zich uitsluitend als technologieleverancier positioneren."

Wat zijn de toekomstperspectieven en uitdagingen voor Twipe?

"We groeien momenteel met 30% elk jaar, en willen dat groeitraject de komende jaren verderzetten door geografisch uit te breiden. In eerste instantie zien we groei in de landen in een straal van 500 kilometer rond België. Daarnaast krijgen we ook steeds meer interesse uit de Verenigde Staten, en bekijken we momenteel op welke manier we daar onze activiteiten kunnen uitbouwen.

Onze grootste uitdaging momenteel is het vinden van de juiste mensen, die onze passie voor nieuwsmedia en technologie delen. Zowel op het vlak van techniek, service en business development hebben we momenteel veel vacatures die slechts heel langzaam worden ingevuld."

Tot slot nog: vanwaar komt eigenlijk de naam ‘Twipe’?

"Twipe is ontstaan als een samentrekking van de Engelse woorden ‘Touch’ en ‘Swipe’. Die begrippen zijn pas ontstaan bij de lancering van de smartphones en tablets, waarop wij ons in de beginjaren sterk gefocust hebben. Voor ons logo hebben we ons geïnspireerd het schuivende start-icoon van de eerste iPhones."

Danny Lein Twipe
Danny Lein, oprichter en CEO van Twipe