Algoritmes: #newsDNA

Een van de aanbevelingen van het Vlaams-Nederlandse onderzoeksrapport ‘Eén taal, meer stemmen’ was het ontwikkelen van publieke algoritmes. Dat is precies het doel van #newsDNA, een interdisciplinair onderzoeksproject van de Universiteit Gent, dat loopt van 2018 tot 2022. Het project wil een algoritme ontwikkelen dat de diversiteit van het nieuwsaanbod vergroot, en dat een evenwicht vindt tussen personalisering en privacy.

logo NewsDNA